Wednesday, March 11, 2015

က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္သမိုင္းေစတီေတာ္တည္ထားပံု

က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္သည္ အေရွ႕ရိုးမေတာင္တန္း အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေပါင္းေလာင္းေတာင္ေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တန္ခိုးႀကီးေသာ ေစတီတစ္ဆူျဖစ္သည္။ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီကို အစြဲျပဳ၍ ေစတီေတာ္တည္ရွိရာေတာင္ကို က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ဟုေခၚၾကသည္။ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီ တည္ရွိရာေတာင္ထြက္မွ ပင္လယ္ျပင္ေရအျမင့္ေပ ၃၆၀၀ ခန႔္ျမင့္သည္။ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ တည္ေနပုံမွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ႀကီးမား၍ မတ္ေစာက္ေသာ ေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခု၏ အစြန္းတြင္ လုံးပတ္ေပ ၅၀ ခန႔္ရွိေသာ ဦးေခါင္းပုံသဏၭာန္ ေက်ာက္လုံးႀကီးတစ္ခုက ျပဳတ္လုတည္းကားတင္၍ ေနသည္။ ထိုေက်ာက္တုံးႀကီးေပၚတြင္မွ ဉာဏ္ေတာ္ ၁ ေပခန႔္ ျမင့္ေသာ ေစတီေတာ္ တည္ထားသည္။ ေစတီေတာ္ တည္ရွိရာ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ ရင္ျပင္ေတာ္ကို ေခ်ာက္တစ္ခုျခားေနေသာေၾကာင့္ သံတံတားငယ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားရသည္။ ေစတီေတာ္တည္ထားရာ ေက်ာက္တုံးႀကီးသည္ လူတစ္ေယာက္ တြန္း႐ုံမၽွျဖင့္ လႈပ္ရွား၏။ ထိုေက်ာက္တုံးကို တြန္း၍ ေအာက္ခံေက်ာက္အၾကားသို႔ အပ္ခ်ည္ႀကိဳးကို သြင္းၿပီးလၽွင္ ဆြဲယူနိုင္သည္။ က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားသမိုင္းမွာ မူအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲလ်က္ရွိသည္။ 
စစ္ကဲႀကီး ဦးေရႊေနာ္ ေရးသားေသာ မြန္ရာဇဝင္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ သမိုင္းေပါင္းခ်ဳပ္အရ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

 

သမိုင္း

ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၁၁ ခုႏွစ္ေဆာင္ဥတုတြင္ သုဝဏၰဘုမၼိသထုံျပည္သို႔ ႂကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ရာ၊ သထုံဘုရင္ တိႆ     ဓမၼသီဟရာဇာမင္းႏွင့္ မွူးမတ္ျပည္သူအေပါင္းတို႔က စံေက်ာင္းေတာ္မ႑ပ္ႀကီးကို ေဆာက္လုပ္လွူဒါန္းၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထိုမဂၤလာမ႑ပ္ေတာ္၌ ၇ ရက္တိုင္တိုင္ စံေနေတာ္မူစဥ္ မ်ားစြာေသာ ေဝေနယ်သတၱဝါတို႔အား တရားေတာ္ အၿမိဳက္ေဆး တိုက္ေကၽြးေတာ္မူသည္။ ထိုအခါ ဂစၧဂိရိ ေတာင္က တိႆ     ကုမာရ ရေသ့၊ ဗႏၶဝဂိရိ ေတာင္က သီဟကုမာရ ရေသ့၊ ကုသိနာ႐ုံေတာင္က ရေသ့၊ ဒိုးကေမာ့ခတြံဂလိုင္းေတာင္က ဗုဒၶဏရေသ့၊ ဒိုးခလြန္ေတာင္က ရေသ့၊ မဲလံေတာင္က ရေသ့၊ ေပါင္း ရေသ့ ၆ပါးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ၾကၿပီးေနာက္ ဓါတ္ေတာ္ ေမြေတာ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္မစရန္၊ ေလၽွာက္ထားေတာင္းပန္ၾကသျဖင့္ ရေသ့တစ္ပါးလၽွင္ ဆံေတာ္တစ္ဆူစီ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ေန႔ရက္မ်ားမၾကာမီ မြတ္လအိေတာင္က ကပၸရေသ့၊ မြတ္လအပ္ေတာင္က နာဒရ ရေသ့၊ ဝါဂ႐ုနယ္ လမိုင္း ေကလာသေတာင္က ရေသ့၊ က်ိဳကၠမီေတာင္က ရေသ့၊ ေကာ့ယကၡဇုပ္သြတ္ ကၽြန္းက ဘီလူးညီေနာင္ ၂ေယာက္၊ ဒိုးယြန္းေတာင္က ရေသ့၊ ေဆာင္ခဲေတာင္က အလႅကပၸရေသ့၊ ေပါင္းပုဂၢိဳလ္ ၇ ဦးတို႔ အဖူးအေျမာ္ေရာက္ၾကသျဖင့္ အထက္အနည္းတူ ဆံေတာ္တစ္ဆူစီ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့သည္။ တိႆ     ဓမၼသီဟရာဇာမင္းအားလည္း ဆံေတာ္ ၂ဆူ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဒိုးကေမာ့ခလြံဂလိုင္းေတာင္က ဗုဒၶဉာဏရေသ့၊ ဒိုးခလြန္ေတာင္က ရေသ့ႏွင့္ ကုသိနာ႐ုံေတာင္က ရေသ့တို႔သည္ မိမိတို႔ရရွိထားေသာ ဆံေတာ္ဓာတ္မ်ားကို ဌာပနာျခင္းမျပဳၾကပဲ သိမ္းဆည္းထားၾကသည္။ ကာလအတန္ၾကာလတ္ေသာ္ ဒိုးခလြန္ရေသ့ႏွင့္ ကုသိနာ႐ုံရေသ့တို႔မွာ အိုမင္းမစြမ္းရွိၾကသည့္အျပင္ အာနေရာဂါစြဲကပ္လာသည္ႏွင့္ မကြယ္လြန္မီ မိမိတို႔ရရွိထားေသာ ဆံေတာ္မ်ားကို ဗုဒၶါဏရေသ့အား ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။ ဗုဒၶါဏရေသ့သည္ ဆံေတာ္ဓာတ္ ၃ဆူကို မေပ်ာက္မပ်က္ရေအာင္ မိမိ၏ ဆံက်စ္အတြင္း၌ စည္းေႏွာင္ထားေလ၏။ ေနာင္ႏွစ္ကာလ အတန္ၾကာလတ္ေသာ္ အနာေရာဂါႏွိပ္စက္သျဖင့္ ရေသ့ႀကီးသည္ အကယ္၍ မိမိကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ္ ဆံေတာ္ဓာတ္ ၃ဆူကို မည္သို႔ မည္ပုံထားခဲ့ရမည္နည္းဟု ေတြးေတာပူပန္ျခင္း ျဖစ္မိေလသည္။ ထိုအခါ သိၾကားမင္းသည္ လူ႔ျပည္ဆင္း၍ ရေသ့ႀကီး၏ ဆႏၵအတိုင္း ရေသ့ႀကီးဦးေခါင္းႏွင့္ တူေသာ ေက်ာက္တုံးကို ရွာေဖြကာ ေက်ာက္တုံးထဲကို သန္လ်က္ႏွင့္ ထြင္း၍ ဆံေတာ္တစ္ဆူကို ဌာပနာခဲ့ေလသည္။ ထိုသို႔ ေက်ာက္တုံးေပၚတြင္ တည္ထားခဲ့ေသာ ေစတီေတာ္ကို မြန္ဘာသာျဖင့္ က်ိဳက္အိသိရိုး၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရေသ့ရြက္ေသာ ဘုရားဟုေခၚ၏။ ေနာင္ကာလၾကာလတ္ေသာ္ က်ိဳက္အိသိရိုးမွ က်ိဳက္ထီးရိုးဟု ေခၚတြင္လာေလသည္။ က်န္ဆံေတာ္ ၂ဆူကိုလည္း သိၾကားမင္းက ဒိုးခလြန္ေတာင္ႏွင့္ ကုသိနာ႐ုံေတာင္မ်ားတြင္ အသီးသီးဌာပနာေပးခဲ့ေၾကာင္းကို သမိုင္းမ်ားတြင္ ဆိုသည္။ ထိုေစတီေတာ္မ်ားမွာ ေကလာသႏွင့္ ကုသိနာ႐ုံဟု ထင္ရွားသည္။

ယေန႔ေခတ္အျမင္

က်ိဳက္ထီးရို ရင္ျပင္ေတာ္မွ ျမင္ရေသာ ရႈေမၽွာ္ခင္းမွာ အလြန္သာယာသည္။ အေနာက္ဘက္သို႔ ေမၽွာ္ၾကည့္လၽွင္ စစ္ေတာင္းျမစ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာ ေစတီေတာ္ကို ဖူးျမင္နိုင္သည္။ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္သို႔ တက္ရန္ လမ္း ၂သြယ္ ရွိသည္။ တစ္သြယ္မွာ စစ္ေတာင္းရြာမွ တက္ရေသာ လမ္းျဖစ္၍ က်န္တစ္သြယ္မွာ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕မွ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ၉မိုင္ခန႔္ ေဝးေသာ ကင္မြန္းစခန္းမွ တက္ရေသာ လမ္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယလမ္းမွာ ယေန႔ေခတ္ ဘုရားဖူးမ်ား အသုံးျပဳေသာ လမ္းျဖစ္သည္။ ကင္မြန္းစခန္းမွ က်ိဳက္ထီးရိုးရင္ျပင္ေတာ္အထိ ၇ မိုင္ခြဲခန႔္ရွိ၍ စခန္းေပါင္း၂၇ စခန္းကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားရသည္။ ယခုအခါ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္သို႔ လာေရာက္ရန္မွာ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ားရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္တက္ရန္အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုျခင္းကတစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ လူပရိတ္သတ္မွာ ယခင္ထက္ပင္ စည္ကားေလသည္။
က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ေလ့ရွိသည္။ ထု႔ိေနာက္ မိုးမက်မီ ကဆုန္၊ နယုန္လခန္႔အထိ ပြဲေတာ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရိွ၏။ ပြဲေတာ္အခ်ိန္၌ ျမန္မာနိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ ဘုရားဖူးမ်ား လာေရာက္ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ နိုင္ငံတစ္ကာမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားပါ လာေရာက္ၾကသျဖင့္ ယခင္ကထက္ မ်ားစြာစည္ကားေလသည္။ ဘုရားသို တက္ရာလမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ဘုရားဖူးမ်ားနားေန တည္းခိုရန္အတြက္ ေရေျမာင္ေလး၊ ေရႊရင္ဆို႔၊ ကင္ႁပြမ္းပင္၊ ေရေျမာင္ႀကီး၊ ဘိုးျပန္ေတာင္၊ စိုင္တစ္ေမာ့အစရွိေသာ စခန္းမ်ား၌ ေစ်းဆိုင္ကႏၷားမ်ား ရွိေလသည္။ ကင္မြန္းစခန္း၌ ဘိုးဘိုးႀကီးနတ္ႏွင့္ ဟုံးနတ္စင္မ်ားရွိ၍ လမ္းခရီးတြင္ ေမၽွာ္ေတာ္ေယာင္ေစတီ၊ လြမ္းေစတီ၊ ေက်ာက္သမၺာန္ စေသာ ေစတီငယ္မ်ားႏွင့္ ေရႊနန္းက်င္နတ္၊ ပန္းတင္နတ္ စေသာ နတ္ကြန္းမ်ားကို ေတြ႕နိုင္ေပသည္။ ဘုရားဖူးမ်ားသည္ နားနားေနေန တက္ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္ အိုမင္းမစြမ္းသူမ်ားတို႔သည္ အထမ္းပုခက္မ်ားစီး၍ တက္ေလ့ရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ေတာင္တက္ကားမ်ားျဖင့္ ေန႔ခ်င္းျပန္ သြားေရာက္ဖူးေမၽွာ္နိုင္ၾကပါသည္။ ဘုရားဖူးမ်ားသည္ က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားမွ တစ္ဆင့္ မုဆိုးဘုရား၊ ဖားဘုရား၊ ငါးဘုရား၊ နဂါးဘုရားမ်ားကို ျဖတ္၍ ၄ မိုင္ခန႔္ေဝးေသာ ေက်ာက္ထပ္ႀကီးဘုရားသို႔လည္း သြားေရာက္ဖူးေျမႇာ္ ဆုေတာင္ေလ့ရွိၾကသည္။ က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရား ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚရွိ ဘိုးဘိုးႀကီး နတ္႐ုပ္ႏွင့္ က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရား ေျမာက္ဘက္ရွိ က်ီးကန္းပါးစပ္ေခၚ ေက်ာက္ဂူေနရာတို႔မွာ ဘုရားဖူးမ်ား ဆုေတာင္း အဓိဌာန္ျပဳ၍ အေမႊးနံ့သာ ပက္ျဖန္းျခင္း၊ ပိုက္ဆံပစ္ထည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ကိုးကား - ဦးစိုးရိွန္ (ေမာင္စိုးထိုက္ - သံုးဆယ္) စာေပဆုႏွင့္ လူမႈထူးခြ်န္ဆုရ၏
“ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ စာရင္းဝင္ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳ က္ထီးရိုးေစတီေတာ္” စာအုပ္မွ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါသည္။
ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ ထူးျခားဆန္းၾကယ္မႈႏွင့္
သိပၸံနည္းပညာ ရႈေထာင့္မွ ရွင္းျပႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္ သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ား

(က) တိုင္းတာေတြ ့ရိွခ်က္

(၁) ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး၏ ေက်ာက္အမ်ိဳးအစား - ဂရက္ႏိုက္ (Granite)
(၂) တစ္ယူနစ္အေလးခ်ိန္ (Unit Weight) - 2.5 Ton/m3 (156 pcf)
(၃) ထုထည္ - 244.58m3 (8636 cft)
(၄) အေလးခ်ိန္ - 611.45 Ton
(၅) အေလးခ်ိန္ဗဟိုခ်က္ (Centroid) - 0.14m, 0.13m, 4.00m
(၆) ေနရာ (x, y, z) - 5.5”, 5.1”, 13'1.5”
(ေအာက္ခံေက်ာက္တံုးႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ဧရိယာ၏ ဗဟိုခ်က္ Area Centriod
ကို Origin အျဖစ္ယူထားသည္။)
(၇) အျမင့္ - 8.15m ( 26'-9” ) (အနိမ့္ဆံုးေနရာမွ အျမင့္ဆံုးေနရာထိ)
(၈) ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး၏ ေအာက္ခံ ေက်ာက္တံုးၾကီးႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ
ဧရိယာ - 0.714m3 (7.69 sp.ft)
(၉) ေအာက္ခံေက်ာက္တံုးၾကီးႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာဧရိယာ၏ ေခ်ာက္ဘက္ရိွ
လည္ပတ္ဝင္ရိုး (Axis of Rotation) မွ ေက်ာက္လံုးေတာ္ ေခ်ာက္ဖက္သို ့
စြန္းထြက္ေနေသာ အမ်ားဆံုးအကြာအေဝး - 3.136m ( 10'-3” )

(ခ) သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

(၁) ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး တည္ျငိမ္ေနျခင္းမွာ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီးႏွင့္ ေစတီေတာ္
၏ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အေလးခ်ိန္ ဗဟိုခ်က္သည္ ေအာက္ေျခရိွ ထိစပ္ေနေသာ ဧရိယာ
(Contact Area) အတြင္းက် ေရာက္ေနျပီး လည္ပတ္ဝင္ရိုး (Axis of Rotation)
၏အတြင္းဘက္တြင္လည္း က်ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဝင္ရိုး၏
အျပင္ဘက္ (ေခ်ာက္ဘက္)တြင္က်ေရာက္ေနပါက တည္ျငိမ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
(၂) ထိစပ္ေနေသာဧရိယာ (Contact Area) သည္ ေက်ာ္လံုးေတာ္ၾကီး အေပၚစီး
ၾကည့္ဧရိယာ (Plan Area)၏ (1.4 %) သာရိွသည္ကို ေတြ ့ရသည္။
အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဧရိယာေပၚတြင္ တည္ျငိမ္စြာ တင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
(၃) ေဘးတိုက္အင္အား (Lateral Force) (46.6 ton) ျဖင့္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း
အေလးခ်ိန္ ဗဟိုခ်က္ ( Centroid of Rock and Stupa) ေနရာတည့္တည့္မွ
ေခ်ာက္ဘက္သို ့ တြန္းပါက ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး၏ တည္ျငိမ္မႈ ပ်က္ျပားသြားႏိုင္စရာ
ရိွေၾကာင္း ေတြ ့ရိွရပါသည္။ အဆိုပါ အင္အားသည္ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီးႏွင့္
ေစတီေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္၏ (7.4%) မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း
ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဘးတိုက္အင္အားသည္
(6.5 ton) ထက္မပိုေၾကာင္း ေတြ ့ရပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ေလျပင္းဒဏ္ကို
စိုးရိမ္စရာမရိွဘဲ မၾကံဳ စဖူး အလြန္ၾကီးမားေသာငလွ်င္ႏွင့္ ေအာက္ေျခတိုက္စားျခင္း
(Erosion) ေအာက္ေျခပြန္းပဲ့ျခင္း တို ့ကိုသာ စိုးရိမ္စရာ ရိွပါသည္။
(၄) ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး၏ အေလးခ်ိန္မွာ (611.45 ton) ျဖစ္ျပီး ေစတီေတာ္၏
အေလးခ်ိန္မွာ (19.45 ton) သာျဖစ္သျဖင့္ ေစတီေတာ္၏ အေလးခ်ိန္သည္
ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အေလးခ်ိန္၏ (3.1%) သာရိွသည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္၏ အေလးခ်ိန္သည္ စံနစ္တစ္ခုလံုး၏ တည္ျငိမ္မႈကို
အနည္းငယ္သာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
(၅) ေစတီေတာ္၏ အေလးခ်ိန္ဗဟိုခ်က္ (Centroid) သည္ ေက်ာက္လံုးေတာ္
ေအာက္ေျခရိွ ထိစပ္ေနေသာ ဧရိယာ (Contact Area)၏ လည္ပတ္ဝင္ရိုး
(Axis of Rotation) အျပင္ဘက္ (ေခ်ာက္ဘက္)တြင္ မသက္ေရာက္ဘဲ ဝင္ရိုး၏
အတြင္းဘက္တြင္သာ သက္ေရာက္သျဖင့္ ေစတီေတာ္ၾကီး၏ အေလးခ်ိန္မ်ားလာ
ျခင္းသည္ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး၏ တည္ျငိမ္မႈကို Under Gravity Load Condition
တြင္ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။ သို ့ရာတြင္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း
အေလးခ်ိန္ ဗဟိုခ်က္ ( centroid of Rock and stupa) သည္ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး
တစ္ခုတည္း၏ အေလးခ်ိန္ ဗဟိုခ်က္ (Centroid of Rock) ၏အေပၚဘက္
( 1'-0.1” ) ခန္ ့တြင္ တည္ရိွသည္ျဖစ္ရာ တည္ျငိမ္မႈကို ပ်က္ျပားေစရန္ လိုအပ္ေသာ
ေဘးတိုက္အင္အား (Leteral Force) မွာ ေစတီေတာ္ၾကီး အပါအဝင္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း
အတြက္ အပိုဒ္(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို ့(46.6 ton) ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစတီေတာ္
ၾကီးမပါဘဲ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး တစ္ခုတည္းအတြက္မူ (47.09 ton) အားျဖစ္သည္
ကိုေတြ ့ရပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ Under Gravity and Lateral Load Condition တြင္
ေစတီေတာ္ အေလးခ်ိန္ပိုလာျခင္းျဖင့္ တည္ျငိမ္မႈကို အနည္းငယ္ေလွ်ာ့ေစႏိုင္ေၾကာင္း
ေတြ ့ရိွရပါသည္။ သို ့ေသာ္ အလြန္နည္းေသာ မမာဏသာျဖစ္ပါသည္။
(၆) ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ျမတ္ တည္ထားေသာ အလြန္ထူးျခား
အ့ံၾသဖြယ္ ျဖစ္တည္လွ်က္ရိွသည့္ ဤမ်ွၾကီးမားေသာ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး၏
တည္ျငိမ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ေခတ္မီကရိယာမ်ား အသံုးျပဳ၍
အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာရႈေထာင့္မွ ေလ့လာစူးစမ္း တြက္ခ်က္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး တည္ျငိမ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို သိပၸံနည္းက်က်
အနီးစပ္ဆံုး ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔
ထူးဆန္းစြာ ျဖစ္တည္ေနသည္ဆိုသည္ကိုမူ ဤေလ့လာခ်က္မွ ရွင္းျပႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။
အ့ံၾသဖြယ္ရာ တစ္ရပ္အျဖစ္ အစဥ္အျမဲ တည္ရိွေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ေစတီေတာ္ၾကီးအား သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ ့

ပါေမာကၡ ဦးညီလွငယ္ (ဒု-ဝန္ၾကီး) မွနာယက အျဖစ္ေဆာင္ရြက္၍
(၁) ဦးစန္းၾကဴ (ကထိက) ျမိဳ ့ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္
(၂) ဦးစိုးပိုင္ (ဦးစီးအရာရိွ) ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ ့ျဖိဳ းတိုးတက္ေရး
ဦးစီးဌာန၊ ပို ့ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန။
(၃) ဦးေစာေထြးေဇာ္ - Chief Enginner - Concordia Internatoinal Limited
(၄) ဦးမ်ိဳ းညြန္ ့ - Chief Surveyor - Concordia International Limited
(၅) ဦးမ်ိဳးမင္းမင္းလြင္ - Surveyor - Concordia International Limited
(၆) ဦးတင္ေအာင္စိုး - Enginner - ရန္ ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္
(၇) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္ - Enginner - ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္
(၈) ဦးသန္းစိုး - Enginner - ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္

(ဃ) ေလ့လာတိုင္းထြာျခင္းကာလ

25 January 2001 မွ 28 January 2001 (၄ ရက္တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။)

(င) တိုင္းထြာရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား

Topcon Pulse Total Station GPE 1002
Topcon Auto Level ATG 3
Computer program - Civil CAD Software (Version 5.5) &
Auto CAD Software (version 2000)

 

No comments:

Post a Comment